Toepassingen

.

Zonnepaneelkar + Energiebox

De ZMEU combinatie van energiekar en energiebox is vooral daar interessant waar geen lichtnet beschikbaar is en tijdelijk, maar langer dan 1 dag, electrische energie nodig is.

// Wonen in een 2-de huis zonder stroom.
Als uw vakantie- of volkstuinhuisje geen lichtnetaansluiting heeft neemt u de ZMEU mee. Deze voorziet u dan van de energie voor uw basis-behoeften.

// Klussen in afgelegen gebieden zonder stroom, bijvoorbeeld aan huizen.
Wilt u zagen en boren, bijvoorbeeld voor het verbouwen van uw 2-de huis op een afgelegen locatie, de ZMEU levert u de electrische energie.

// Wild kamperen of kamperen op locaties zonder stroomaansluiting.
Ook wildkampeerders willen hun telefoon en laptops opladen. De ZMEU kan mee op trektocht, achterin de kleinste auto of als fietskar achter de fiets.

// Wonen in een vluchtelingenkamp.
Als er in een kamp (nog) geen stroom is, kan de ZMEU zijn diensten bewijzen als kleine energiebron.

// Sportvissen (voor langere tijd van huis).
Één avondje van huis? Neem dan alleen de Energiebox mee (vooraf thuis opgeladen via het net). Blijft u langer weg: de zonnepanelen vullen overdag uw energie weer aan.

// Checkpoints op afgelegen plaatsen, bijvoorbeeld bij rallies, roei- of andere wedstrijden.
Electriciteit is nodig voor bijvoorbeeld computers, communicatie- en meetapparatuur, het koelen van voedsel, zetten van koffie.

// Kleine evenementen en verkooppunten op afgelegen locaties.
Electriciteit kan hier nodig zijn voor verlichting, geluid, beeld, en het koelen en bereiden van voedsel.

// Wetenschappelijk onderzoek op afgelegen locaties
Met zonnepaneelkar en EnergieBox kan dagenlang wetenschappelijke apparatuur haar werk doen los van het lichtnet.

// Door kunnen blijven werken als de stroom uitvalt. Backup voor Power Outage
Onder andere interessant voor professionals (advocaten etcetera), werkzaam in semi-ontwikkelde en hoogontwikkelde gebieden/steden, waar de stroom met regelmaat uitvalt.


Alleen ZonnepaneelKar

De ZunZun kar maakt zonnepanelen transportabel naar bijna elke locatie.
Met de kar kan eveneens de Energiebox meegenomen worden, maar de panelen zijn ook aan te sluiten op een omvormer voor het lichtnet.


Alleen EnergieBox

De Energiebox kan ook op zichzelf, dus los van de kar en zonnepanelen, worden ingezet voor opslag en levering van via het lichtnet of zonnepanelen binnengehaalde energie.
Mogelijke toepassingen:
- Energie-backup voor het geval van stroomuitval (power outage). De Energiebox is altijd aangesloten op het lichtnet en wordt alleen ingezet als er een outage is.
- Transportabele energie voor korte tijdsvakken zoals 1 nacht (sportvissers) of 1 dag (checkpoint van wedstrijden).

(c) 2016 ZunZun